Наклонени скоби

Наклонените скоби (//) се използват в лингвистични, езиковедски текстове при фонематична транскрипция - за ограждане на записа, с който се предава фонемният състав на думите, напр.: благодар|я /благодар'|ъ/, уч|ителят /уч|ител'ът/, град /грат/, град|а /град|ъ/, град|я /град'|ъ/ и пр. Понякога по този начин се представят и отделни елементи на фонетичната транскрипция - някои варианти на фонемите, главно редукцията на неударените широки гласни /а, о, е/, напр.: глав|а /глъв|а/, гор|а /гур|а/, зел|ен /зил|ен/ и под.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image