Лексема

Лексема се нарича думата като елемент на езика, разглеждана като съвкупност от всичките |и взаимно свързани форми и значения. Така напр. словоформите глав|а, глав|ата, глав|и, глав|ите, гл|аво са различни форми, прояви в речта на лексемата глав|а. Вж. и основна форма на думата.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image