Графика

Графика се нарича съвкупността, системата от всички писмени знаци на дадена писменост и съотношението, взаимните съответствия между тези средства и означаваните чрез тях фонеми и фонологични единици. Към графичната система се отнасят и препинателните знаци.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image