Беззвучни съгласни

Беззвучни са шумовите съгласни, съставени само от шум. Беззвучните съгласни в българския език са 16: /к, к', п, п', с, с', т, т', ф, ф', х, х', ц, ц', ч, ш/. От тях само /х, х'/ нямат звучни съответствия.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image