Правоговор

Правоговорът е съвкупност, система от правила и норми за изговор на думите и формите в даден език. Под правоговор се разбира и самото произношение, съответстващо на приетите в даден език правила и норми; в този смисъл се употребява и термин правоизговор.

Добре е да се знае и да се помни, че "много от въпросите, които сме свикнали да разглеждаме като правописни, са всъщност не толкова и не само правописни или графически, но и правоговорни, а често пъти и чисто правоговорни" (Л. Андрейчин).

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image