Нов ред

Нов ред наричаме началото, началния ред на всяка относително самостоятелна в смислово отношение част от писмен текст (абзац, параграф), започващ (обикновено) малко навътре, с отстъп вдясно.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image