Непряка (косвена) реч

Непряка (или косвена) реч се нарича чуждата реч, която авторът (говорещият или пишещият) предава като част от своята реч не дословно, а само по смисъл. Думите на автора и чуждите думи във форма на непряка реч образуват сложно изречение, в което непряката реч се оформя обикновено като подчинено допълнително. Срв.: ­

  • Няма да мога да го подпиша - едва чуто каза момчето. (Д. Цончев)
  • Момчето едва чуто каза, че няма да може да подпише документа. 
  • А ти защо не се обади, когато викахме отгоре? - попитаха някои. (Ив. Петров)
  •  Някои го попитаха защо не се е обадил, когато те са викали от горе.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image