Писмо

Писмо се нарича графичната система, системата от знаци (букви, цифри и препинателни знаци) за зрително представяне на речта или самото предаване на речта чрез графични знаци, с букви. Българското писмо е буквено. С букви се означават отделните звукове на речта, поради което то може да се нарече и звуково.

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image