News

Discussion on the definitions of slavery - "Historical Chameleons"

In 2023, we launched the project "Historical Chameleons" within the framework of KLaDA.BG. Researchers from IBSCT-BAS work to track changes in view of the historical context and define important socially significant concepts with the support of researchers from IICT-BAS and the team of SIC Βulgarian Encyclopaedia-BAS.

Първи обучителен семинар по дигитална хуманитаристика

На 28 ноември 2023 г. в ШУ „Епископ Константин Преславски“ се проведе първият обучителен семинар по дигитална хуманитаристика в рамките на работната програма на Националния проект КЛАДА-БГ. Организатори и домакини на събитието бяха учени от Лабораторията по приложна лингвистика към ШУ.

Първи семинар по дигитална хуманитаристика, 28 и 29.11.2023

Каним Ви най-учтиво на провеждането на първия семинар по Дигитална хуманитаристика, чиито домакини са членовете на Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова” към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Thirtheenth International Conference DiPP 2023

Thirteenth International Conference "Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage" DIPP 2023, 7-10 September, Burgas, Bulgaria

Within CLaDA-BG a 3D reconstruction of the old Sofia street "Targovska" will be created

Проект за 3D възстановяване на вида на централната столична улица “Търговска” от края на 30-те години на миналия век представи директорът на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ-БАН) проф. Румяна Прешленова във втория ден на конференцията с международно участие на тема “Модерните технологии и интердисциплинарният подход към културното наследство”.

Prof. Dr. Petya Osenova participated in UniDive COST Action CA21167

Participation from IICT-BAS in UniDive COST Action CA21167, which was held on March, 16-17, 2023 in Paris, France.

"Documentation and Conservation of Historic Bookbinding Collections" seminar

The Balkan Heritage Foundation together with the National Library "Ivan Vazov" is pleased to invite you to the "Documentation and Conservation of Historic Bookbinding Collections" seminar.

Participation from IICT-BAS in 12th International Global WordNet Conference (GWC2023)

Two papers introduced the BulTreeBank WordNet on the 12th International Global WordNet Conference (GWC2023) which was held on January 21-27, 2023 in Donostia/San Sebastian, Spain

Presentation of CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources at event of the Department of Bulgarian Language, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

On December 1, 2022, in hall 147 at the Sofia University “St. Kl. Ohridski” an edition of the  Linguistic seminar of the Department of Bulgarian Language was held.

EU Context and Financial Support

Image
Image
Image