КЛаДА-БГ е интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. Тя е включена в Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури.

Мисията на КЛаДА-БГ е да създаде национална технологична инфраструктура за ресурси за езиковото, културно-историческото наследство и технологии, които да осигурят публичен достъп до тези ресурси, инструменти за обработка на българския език и инструменти за достъп и управление на масивите от данни на културно-историческото наследство за различни обществени задачи, насочени към широката аудитория.

Инфраструктурата ще подкрепя най-вече изследователите в областта на изкуството, хуманитарните и социалните науки да обработват текстове на български език и набори от данни на културно-историческото наследство, необходими за техните изследвания.

Като стратегическа задача, КЛаДА-БГ се стреми да запази българското езиково, културно-историческото наследство и да осигури широк достъп за всички потенциални потребители от изследователските общества, сферата на образованието и индустрията.

Научното управление се осигурява от: Институт по информация и комуникационни технологии, Българска академия на науките

Финансовото управление се осигурява от: Министерството на образованието и науката.

Image