Събития

ОТВОРЕНО СЪБИТИЕ за ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ, УСЛУГИ И СОФТУЕР на КЛаДА-БГ

На 16.11.2022 г. от 9.30 до 18.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ БАН-администрация (София, 1040, ул. “15 ноември”, №1) ще се проведе Ден на отворените врати на Електронната инфраструктура за българското езиково и културно наследство КЛаДА-БГ (https://clada-bg.eu/bg/).

 

ПРОГРАМА

16.11.2022 г.

 

9:30-10:00 Откриване и поздравления от официални лица

Председател: проф. дмн Галя Ангелова (ИИКТ-БАН)

 

10:00-12:15: Демо сесия: представяне на софтуер и услуги

Председател: доц. дин Юра Константинова (ИБЦТ-БАН)

10:00-10:05 Кратко представяне на КЛаДА-БГ (проф. д-р Кирил Симов, координатор)

10:05-10:20 Всичко за думата (ИИКТ-БАН)

10:20-10:35 Електронните ресурси на LABLING и тяхната приложимост в изследователската практика в областта на хуманитаристиката  (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)

10:35-10:50 Дигитални колекции от епиграфски паметници и електронно издание на Кондиките на Пловдивската митрополия (Софийски университет “Св. Кл. Охридски”)

10:50-11:05 Среда за съхранение, извличане и куриране на данни от областта на хуманитаристиката и социалните науки. Внедрявания (ИМИ-БАН, БСУ, НБИВ-Пловдив)

11:05-11:20 Приложение на 3Д технологии (ИИКТ-БАН)

11:20-11:35 Dig in the Balkans (ИБЦТ-БАН)

11:35- 11:50 Мрежа от знания и приложение (Онтотекст АД)

11:50-12:15 Сесия за въпроси и отговори

 

12:15-14:00: Обедна почивка

 

14.00-15.30 Сесия за технологии и ресурси на КЛаДА-БГ

Председател: доц. д-р Иван Георгиев (ИИКТ-БАН)

14:00-14:15 Технологичната инфраструктура на КЛаДА (ИИКТ-БАН)

14:15-14:30 Среда за съхранение, извличане и куриране на данни от областта на хуманитаристиката и социалните науки. Технологични аспекти (ИМИ-БАН)

14.30-14:45 Електронни речници и приложения за обработка на текст и код (Софийски университет “Св. Кл. Охридски”)

14:45-15:00 Дигитализиране на знанието за Балканите: ресурси, експертиза, перспективи (ИБЦТ-БАН)

15:00-15:15 Дигитален паспорт на къщата на сем. Шафкулови (РИМ-София, ИБЦТ-БАН)

15:15-15:30 Изграждане на мрежа от знания (ИИКТ-БАН)

 

15.30 - 16.00 Кафе пауза

 

16:00 - 17:00 Сесия за ресурси: колекции, е-книги, артефакти

Председател: проф. д-р Десислава Панева-Маринова (ИМИ-БАН)

16:00-16:15 Пловдивската народна библиотека в проекта КЛаДА-БГ: сътрудничество в действие (НБИВ-Пловдив)

16:15-16:30 Средновековната славянска книжовност в дигитален формат (КМНЦ)

16:30-16:45 Дигитално наследство (РИМ-София)

16:45-17:00 ИЕФЕМ - БАН в Клада-БГ: постижения и перспективи (ИЕФЕМ-БАН)

17:00-17:30 Дискусия за ролята на инфраструктурата в сферата на социалните науки и хуманитаристиката в нашето общество

Модератор: проф. д-р Петя Осенова (СУ “Св. Кл. Охридски” и ИИКТ-БАН)
Дискутанти: Димитър Илиев (СУ “Св. Кл. Охридски”), Десислава Панева-Маринова (ИМИ-БАН), Кирил Симов (ИИКТ-БАН), Юра Константинова (ИБЦТ-БАН)

17:30-17:45  Сесия за въпроси и отговори

 

Бележка: В сутрешната сесия няма да има кафе пауза, но преди сесията ще има кафе, чай и други за участниците

Европейски контекст и финансова подкрепа

Image
Image
Image