1. Popova V., Popov D. – Доклад на тема „Corpus study of early Bulgarian onomatopoeias in the terms of CHILDES“ – SPECOM 2019, August 20-25, 2019 in Istanbul, Turkey. http://specom.nw.ru/2019/ (Web of Science и SCOPUS)

  2. Велка Попова – Доклад на тема „Экспериментальное исследование болгарского детского синтаксиса“ Международная конференцията Проблемы онтолингвистики – Санкт Петербург, 24-26 юни 2019 (RINZ)

  3. Анета Недялкова – Доклад на тема „Експериментално изследване на остаряването на типични за епохата на социализма думи“ – Двадесет и първа национална научна конференция (с международно участие) за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”, Пловдив на 16 и 17 май 2019 г. Докладът е удостоен с III награда.

  4. Велка Попова, Анета Недялкова – Доклад на тема СТАРЕНИЕ СЛОВ И ЭГО ОТРАЖЕНИЕ В СВОБОДНЫХ СЛОВЕСНЫХ АССОЦИАЦИЯХ – XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 юни 2019. (RINZ)

  5. Жанета Андреева. Доклад на тема „Семантични и прагматични аспекти на когнитивните метафори в българските политически речи“ – Двадесет и първа национална научна конференция (с международно участие) за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”, Пловдив на 16 и 17 май 2019 г.

  6. Жанета Андреева. Доклад на тема СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ – XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 юни 2019. (RINZ)