Presentations

2022

 1. Desislava Paneva-Marinova, Dimitar Minev, Ivan Krachanov, Detelin Luchev, Maxim Goynov, LubomirZlatkov, Radoslav Pavlov, Lilia Pavlova. THE POWER OF INTELLIGENT CONTENT CURATION AND CONTEXT-BASED DIGITAL LIBRARY CONTENT USAGE FOR RESEARCH AND E-LEARNING (THE CASE OF NATIONAL LIBRARY “IVAN VAZOV” – PLOVDIV, BULGARIA) INTED2022, 16th annual International Technology, Education and Development Conference, 7-8 March, 2022. INTED2022_Presentation-1097.pdf
 2. Димитър Попов,Велка Попова,Станимир Железов, Красимир Кордов.LABLASS – уеб-базирана системаза проучване на словесните асоциации. – Международна юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ (ConfIBL 2022) София, 15–17  май 2022 г.https://www.youtube.com/watch?v=CnSnOZCVA_0
 3. Панева-Маринова, Д., Гойнов, М., Павлов, Р. Културното наследство в дигиталния свят на новата информационна ера - регионални приложения и перспективи, Работна среща на ИМИ-БАН с Регионален академичен център - Казанлък относно внедряване на инфраструктурни разработки по КЛАДА-БГ, 19.10.2022 г.
 4. Панева-Маринова​, Десислава. Среда за съхранение, извличане и куриране на данни от областта на хуманитаристиката и социалните науки. Внедрявания, Ден на отворените врати на Електронната инфраструктура за българското езиково и културно наследство КЛаДА-БГ, 16.11.2022, София, България.
 5. Гойнов, Максим. Среда за съхранение, извличане и куриране на данни от областта на хуманитаристиката и социалните науки. Технологични аспекти, Ден на отворените врати на Електронната инфраструктура за българското езиково и културно наследство КЛаДА-БГ, 16.11.2022, София, България.

2021

 1. Димитър Д. Попов & Велка А. Попова. Пленарен доклад на тема  Лингвистический компендиум для целей судебной лингвистической экспертизы – МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО И ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА» (5–6 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА) – http://www.pushkin.institute/science/konferencii/sovrem-lingv/2021/.
 2. Dimitar Popov, Velka Popova, Krasimir Kordov, Stanimir Zhelezov, and Radostina Iglikova. Доклад на тема Approaches to the protection of audio files in BULGARIAN LABLING CORPUSLanguage Technologies and Digital Humanities in Bulgaria (LTаDG-BG) CLaDA-BG 2021 Conference (hybrid mode). First CLaDA-BG International Conference, Varna, Bulgaria in conjunction with RANLP 2021, 6-7 September 2021 – https://clada-bg.eu/bg/dissemination/events1/clada-bg-international-conference-2021.html.
 3. Велка Попова, Димитър Попов. Доклад на тема Български корпус с детска реч на платформата childesXIII Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 18-19 июня 2021 года.
 4. Даниела Иванова. Доклад на тема Първи стъпки в създаването на български учебен корпус –Двадесет и трета национална научна конференция за студенти и докторанти „СЛОВО И ИДЕОЛОГИИ“, Пловдив, 20 и 21 май 2021 г.
 5. Жанета Андреева. Доклад на тема Методи за идентификация на когнитивни метафори в политическата речДвадесет и трета национална научна конференция за студенти и докторанти „СЛОВО И ИДЕОЛОГИИ“, Пловдив, 20 и 21 май 2021 г.
 6. Панева-Маринова, Д. Културното наследство в дигиталния свят на новата информационна ера – Културата и бизнесът в дигиталния свят. Съвместен проект на медия „Стандарт“ и М3 Communications Group, 30 август 2021, София. Presentation-D.Paneva-Marinova-30.08.2021.pdf
 7. Paneva-Marinova, D., Goynov, M., Zlatkov, L., Pavlova, L., Luchev, D., Pavlov, R., Work-in-progress: Implementation of Humanities and Social Sciences Data Storage, Retrieval and Curation Environment for National Library "Ivan Vazov" – Plovdiv Needs, International CLaDA-BG Conference 2021 “Language Technologies and Digital Humanities in Bulgaria (LTаDH-BG)”, Varna, Bulgaria, 6-7 September, 2021. presentation-IMI-6.09.2021.pdf
 8. Stewart, R., Zhelev, Y., Monova-Zheleva, M. Development of Digital Collections of Intangible Cultural Heritage Objects – Base Ontology. International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Burgas, Bulgaria, 23-25 September, 2021.
 9. Stoikov, J. Using Conditional Probability for Discovering Semantic Relationships between Named Entities in Cultural Heritage Data. International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Burgas, Bulgaria, 23-25 September, 2021.
 10. Luchev, D., Goynov, M., Paneva-Marinova, D., Stoykov, J., Pavlova, L. Synergy of National Cultural Heritage and Technology. International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Burgas, Bulgaria, 23-25 September, 2021.

2020

 1. Велка Попова. Доклад на тема Синтаксический онтогенез в зеркале языковых инноваций. –  XII  Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 19-20 юни 2020, Организатор – Уфимский государственный авиационный технический университет, Кафедра языковой коммуникации и психолингвистики.
 2. Velka Popova, Radostina Iglikova and Krasimir Kordov. Доклад на тема LABLASS and the BULGARIAN LABLING CORPUS for Teaching Linguistics – CLARIN Annual Conference 2020 (Virtual Event), 5 October 2020 - Wednesday 7 October 2020. – https://www.clarin.eu/event/2020/clarin-annual-conference-2020-virtual-event.
 3. Dimitar Popov, Velka Popova, Krasimir Kordov , and Stanimir Zhelezov. Доклад на тема Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system – SPECOM 2020: 22nd International Conference on Speech and Computer – http://www.specom.nw.ru/2020.
 4. Димитър Попов, Велка Попова. Доклад на тема „Мултимодален подход за изследване на речта“. – XII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ“, 6 – 7 ноември 2020 г. Организатор ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 5. Paneva-Marinova, D., Stoikov, J., Pavlova, L., Nikolova, A. Data Discovery and Distributed Representation for Better Cultural Heritage Observation and Learning. ICERI2020: 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation
  9-10 November, 2020. Virtual conference. ICERI2020_Presentation_v.1.pdf
 6. Alexiev, V., Tarkalanov, P., Georgiev, N., Pavlova, L. Bulgarian Icons in Wikidata and EDM. International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Burgas, Bulgaria, 24-26 September, 2020

2019

 1. Popova V., Popov D. Доклад на тема „Corpus study of early Bulgarian onomatopoeias in the terms of CHILDES“ – SPECOM 2019, August 20-25, 2019 in Istanbul, Turkey. http://specom.nw.ru/2019/ (Web of Science и SCOPUS).
 2. Велка Попова. Доклад на тема „Экспериментальное исследование болгарского детского синтаксиса“ Международная конференцията Проблемы онтолингвистики – Санкт Петербург, 24-26 юни 2019 (RINZ).
 3. Анета Недялкова. Доклад на тема „Експериментално изследване на остаряването на типични за епохата на социализма думи“ – Двадесет и първа национална научна конференция (с международно участие) за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”, Пловдив на 16 и 17 май 2019 г. Докладът е удостоен с III награда.
 4. Велка Попова, Анета Недялкова. Доклад на тема СТАРЕНИЕ СЛОВ И ЭГО ОТРАЖЕНИЕ В СВОБОДНЫХ СЛОВЕСНЫХ АССОЦИАЦИЯХ – XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 юни 2019 (RINZ).
 5. Жанета Андреева. Доклад на тема „Семантични и прагматични аспекти на когнитивните метафори в българските политически речи“ – Двадесет и първа национална научна конференция (с международно участие) за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга”, Пловдив на 16 и 17 май 2019 г.
 6. Жанета Андреева. Доклад на тема СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ – XI Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа, 20-21 юни 2019 (RINZ).

 

Student Presentations

 1. Barbara Desimirova. How well do you know Bulgaria?
 2. Barbara Desimirova. What do you know about Bulgarian language?

EU Context and Financial Support

Image
Image
Image