News

More news from the open CLaDA-BG event held on November 16, 2022

 

Проф. д-р Десислава Панева-Маринова и гл. ас. д-р Максим Гойнов от Институт по математика и информатика БАН представиха внедрявания и технологични аспекти на средата за съхранение, извличане и куриране на данни от областта на хуманитаристиката и социалните науки, разработка на Института по математика и информатика при БАН в рамките на изследователската „Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH“ (КЛаДА-БГ). 

Внедрявания са направени за нуждите на народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас. 

Цифрова библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 

Цифрова библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас  

Цифровата библиотека „Виртуална енциклопедия на Българската иконография“

 

Презентациите на колегите могат да бъдат видени на нашия уебсайт в секция "Презентации".

IMI environment

EU Context and Financial Support

Image
Image
Image