24. 05. 2019

24. 05. 2019

Проф. д-р Димитър Попов от Шуменски университет „Константин Преславски“ с Наградата на Шумен за наука в системата на образованието и науката за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки на 24 май 2019 г.