Културно и историческо наследство

Работен пакет РП2. Изучаване на нуждите на потребителите и тестване.

Отговорник: ОНТО

Задача 2.5: Разработка на Примерните приложения ПП04. Многократно използване на цифрово културно съдържание за креативни индустрии.

Отговорник: ИМИ, участници: ОНТО, Булгариана, ИИКТ, КМНЦ-БАН, ИБЦТ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, НБИВ, РИМС

Това примерно приложение е базирано на услугата за многократно използване (re-use) на съхраненото културно съдържание и свързаните с него метаданни. Предлагат се богати възможности за използване на цифровизираното културно съдържание от творческите индустрии особено в сферите на културния туризъм и производството на филми. Конкретното примерно приложение се отнася до изготвянето на QR – кодове (двуизмерни баркодове, съдържащи данни и/или връзки) за артефакти, археологически обекти, произведения на изкуството и паметници, които ще бъдат разпечатани и разположени в близост до експонираните обекти. Мобилни приложения ще сканират и четат тези кодове, осигурявайки по този начин богата информация и полезни препратки и връзки за изследователите и посетителите.

Задача 2.6: Разработка на Примерните приложения ПП05. Обогатяване на цифрово културно съдържание за креативни индустрии.

Отговорник: ОНТО, участници: Булгариана, КМНЦ-БАН, ИБЦТ-БАН, ИЕФЕМ-БАН, НБИВ, РИМС, ИИКТ

Услугата за обогатяване на наличното в хранилището културно съдържание чрез използване на т.нар. „свързани отворени данни“ (LOD) е илюстрирана за конкретна колекция (Тракийски съкровища) от хранилището на Булгариана. Тя е базирана основно на използването на стандартни процедури, осигуряващи допълнителни данни от свързани в мрежата ресурси. Конкретното примерно приложение ще използва създадените „Български свързани отворени данни“ чрез засилено участие в такива семантични ресурси като Wikidata, DBpedia, GeoNames и други.

Задача 2.7: Разработка на Примерните приложения ПП06. Културно и историческо наследство за цели на образованието.

Отговорник: ОНТО, участници: ИМИ, БСУ, НБУ, ИИКТ

Целта на това примерно приложение е изграждане на система с учебни приложения, учебни ресурси, обучаващи игри и сценарии за обучаващи игри и др., използваща иновативни технологични решения и учебни методи като Сериозни игри, Storytelling, Разбиране чрез създаване (Understanding-by-Design), Обучаване чрез създаване (Learning-by-doing, Learning-by-authoring) и др. Създадените ресурси ще могат да се използват с цел запознаване, творческо използване и изучаване на културни артефакти/колекции и техни специфики. Те ще могат да бъдат включвани и многократно използвани в учебни курсове, свързани с контекста и особеностите на културните артефакти във формално и неформално обучение. Цифровите копия на използваните в учебните приложения артефакти ще бъдат предоставени от партньори от инфраструктурата – музеи, галерии и др. Ресурси на КЛаДА-БГ ще се използват за цифровизацията на обектите.
Задачи 2.3 и 2.7 ще си взаимодействат тясно при изпълнение на подзадачите.