КЛаДА-БГ предоставя услуги и инструменти, които могат да бъдат използвани за целите на научните изследвания, както и от широк кръг потребители.

Различните ресурси и услуги са разработени от партньорите в инфраструктурата и са свободно достъпни:

Референтен корпус на българския език – BulTreeBank (уеб конкорданс):
http://webclark.org/

Корпус на парламентарната и журналистическата реч (уеб конкорданс):
http://political.webclark.org/

Семантичен речник със значения и синоними (BTB-Wordnet) – версия 1:
http://compling.hss.ntu.edu.sg/omw/