Новини

22. 10. 2019

„Tour de CLARIN“ е инициатива на CLARIN ERIC, която има за цел периодично да акцентира върху изявените дейности и изтъкнати изследователи на конкретен национален консорциум CLARIN. Този октомври фокусът бе насочен към консорциум България и КЛаДА-БГ:

https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-bulgaria

Дисеминация:
https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-clada-bg-dissemination-activities
Българският корпус за детска реч:
https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-bulgarian-child-language-corpus
Автоматичният анализатор за български език:
https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-btb-pipe-language-pipeline-bulgarian

 

 

05. 07. 2019

На 5 и 6 юли се проведе среща на Консорциума на КЛаДА-БГ с международния Консултативен борд.

 

 

24. 05. 2019

Проф. д-р Димитър Попов от Шуменски университет „Константин Преславски“ с Наградата на Шумен за наука в системата на образованието и науката за принос в сферата на хуманитарните и педагогическите науки на 24 май 2019 г.

 

 

15. 05. 2019

Щастливи сме, че при нас беше Ondřej Košarko от Карловия университет в Прага, за да инсталира LINDAT repository за КЛаДА-БГ.

 

25. 03. 2019

Горди сме, че ключови партньори на КЛаДА-БГ: Институт по информационни и комуникационни технологии, Софийски университет, SirmaAI – Онтотекст, бяха отличени от Министерството на образованието и науката като най-успешни участници в програмата H2020: http://mon.bg/bg/news/3518