От 7 до 9 октомври беше проведен семинар по проект PARTHENOS за участници от Централна и Източна Европа:
https://www.clarin.eu/event/2019/parthenos-workshop-cee-countries

Семинарът имаше за цел да подобри сътрудничеството между източноевропейските изследователи в областта на социалните науки и на хуманитаристиката, на представителите на тези области в инфраструктурата за езикови технологии и ресурси (CLARIN – 25 страни-участнички, сред които и България), както и в проекта за засилване на връзките между различните области на хуманитаристиката PARTHENOS.

Участниците бяха над 35 изследователи от региона – България, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Молдова, Украйна, Словения и др.

В рамките на форума бяха изнесени три цикъла лекции от изявени учени, последвани от практическо обучение на участниците. Тематиките на лекциите бяха в следните области: работа със записи на парламентарна реч; предизвикателства пред литературната история; устната история: работа с интервюта.