Среща на Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура

library plovdivНа 2 и 3 юли 2020 г. в гр. Пловдив ще се проведе среща на Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ).

Домакин е Националната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив, която е член на Консорциума.
На срещата ще бъдат отчетени резултатите по проекта и ще бъдат дискутирани предстоящите до края на годината задачи. Ще бъдат представени и отворени доклади по тематики, които са интересни за по-широката общественост. Такива теми са: изграждането на единна Мрежа от знания за България (семантична методология, езикови технологии, невронни мрежи, анотационна софтуерна среда, исторически поглед); OCR модели за български текстове с правопис преди реформата от 1945 г.; дигитализиране на етнографски материали; използване на библиографски бази данни; 3D моделиране.

Презентациите на отворените доклади ще бъдат качени на страницата на инфраструктурата: clada-bg.eu

Срещата ще бъде частично присъствена и частично дистанционна, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

PARTHENOS workshop

От 7 до 9 октомври беше проведен семинар по проект PARTHENOS за участници от Централна и Източна Европа:
https://www.clarin.eu/event/2019/parthenos-workshop-cee-countries

Семинарът имаше за цел да подобри сътрудничеството между източноевропейските изследователи в областта на социалните науки и на хуманитаристиката, на представителите на тези области в инфраструктурата за езикови технологии и ресурси (CLARIN – 25 страни-участнички, сред които и България), както и в проекта за засилване на връзките между различните области на хуманитаристиката PARTHENOS.

Участниците бяха над 35 изследователи от региона – България, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Молдова, Украйна, Словения и др.

В рамките на форума бяха изнесени три цикъла лекции от изявени учени, последвани от практическо обучение на участниците. Тематиките на лекциите бяха в следните области: работа със записи на парламентарна реч; предизвикателства пред литературната история; устната история: работа с интервюта.