Метаданни

КЛаДА-БГ като изследователска инфраструктура се изгражда посредством мрежа от свързани центрове по подобие на CLARIN ERIC и DARIAH ERIC.

C Центрове за метаданни (тип С)
Центровете от този тип предлагат метаданни за ресурси и услуги по мрежата и достъп до тях. Тези центрове трябва да са стабилни и постоянно достъпни, като подпомагат другите центрове в създаването и разпространението на метаданни за техните собствени ресурси и услуги.