CLARIN Annual Conference 2019 in Leipzig, Germany

Date/Time
Date(s) - 30/09/2019 - 02/10/2019


Годишната конференция на CLARIN е основното ежегодно събитие за изследователите, работещи по изграждането и експлоатацията на CLARIN в Европа, както и за представителите на общностите от хуманитарните и социалните науки. Важна цел е обменът на идеи и опит с инфраструктурата на CLARIN, което включва проектирането, изграждането и експлоатацията на инфраструктурата, данните, инструментите и услугите, които тя съдържа или трябва да съдържа, действителното й използване от изследователите, връзката й с други инфраструктури и проекти и с CLARIN инфраструктурата за обмен на знания.

Това събитие се организира от CLARIN ERIC в сътрудничество с Университета в Лайпциг и InfAI – Institut für Angewandte Informatik.