Услуги и инструменти

КЛаДА-БГ доставя услуги и инструменти, които могат да бъдат използвани за целите на научните изследвания, както и от широк кръг потребители.
Отделни инструменти могат да бъдат достъпни по различни начини.

Прочетете повече