Услуги и инструменти

КЛаДА-БГ предоставя услуги и инструменти, които могат да бъдат използвани за целите на научните изследвания, както и от широк кръг потребители.
Различните ресурси и услуги са разработени от партньорите в инфраструктурата.

Прочетете повече